Bạn đang ở đây: Trang chủ -> Sản phẩm -> Bubble Tea Powder ->

Bột đá - SIP

Mô Hình: SIP
Bột đá
Bột băng tuyết là một trong những thành phần thiết yếu của băng tuyết, có hai hương vị - đồng bằng và sữa. Nó có thể có các thành phần băng tuyết được pha trộn đúng hơn khi được pha trộn và đóng băng, do đó các khối là nhiều hơn nữa dường như không có trầm tích trong các máy làm đá tuyết. Moreever băng tuyết sẽ có một kết cấu mịn trong khi được cạo của máy cạo râu băng tuyết để băng sẽ được phục vụ giống như tên gọi của nó "tuyết".
Xin cất ở một nơi bóng.
 
Đặc điểm kỹ thuật đóng gói

1kg * 20bag

Yêu cầu Bây giờ +Yêu cầu Bây giờ -
Italian, Italiano